De meest traditionele manier van trouwen is uiteraard de burgelijke ceremonie met eventueel daaropvolgend de kerkelijke inzegening.

Een burgelijke ceremonie kan met een goede trouwambtenaar een fantastische beleving zijn, maar niet iedereen wil echter, naast de verplichte burgelijke inzegening, ook een traditionele kerkelijke inzegening.

Op dat moment gaan aanstaande bruidsparen op zoek naar alternatieven.


Wim Koolhof

WImKoolhofZo’n bijzonder alternatief kan bijv. een Keltisch huwelijk zijn of een huwelijk door een begeleidt door bijv. free-lance Pastor Wil Koolhof.
Een Keltisch huwelijk is een enorme belevings ceremonie die meestal wordt uitgevoerd door een Druide ( een Keltische Priester).

Deze ceremonie wordt d.m.v.een ritueel begeleidt door de priester of Druide (de handfasting) in de cirkel des tijds begeleidt en is een zeer bijzondere ervaring, die je nooit zal vergeten!

Een freelance pastor voor een huwelijksinzegening die toch anders is dan de traditionele kerkelijke inzegening is Pastor Wil Koolhof. Pastor Wil Koolhof is ook gespecialiseerd in de Keltische vorm van huwelijksinzegening.

 

Als Freelance Pastor vertegenwoordig ik iets heel speciaals. Vrij van het te doen gebruikelijke, ben ik in staat voor u precies dat moment te verzorgen, waar u zoveel verwachtingen van hebt. Of het nu om een huwelijksinzegening, om een doop- en geboorteviering gaat of om een heel ander heuglijk moment. Samen met u zet ik iets neer waar u nog maanden met groot enthousiasme over doorpraat.

De website www.druidcircle.org geeft informatie over het Keltische huwelijk.


Verankering van méérwaarde

Gewoon omdat dat nu eenmaal mijn inzet en passie is vanuit een diep doorleefde spiritualiteit. Noem het roeping, persoonlijk karakter of charisma; mij gaat het er eenvoudig om dat u ongekend geïnspireerd raakt door de spirituele méérwaarde van het voor u te verzorgen moment. Een levensblijde manifestatie van bewogen ernst en bevlogen humor. Sprankelend van levensplezier !!!

Vervolgens heb ik mij door studie en praktijk gespecialiseerd in eigentijdse stromingen van spiritualiteit en zingeving. Humanisme, Oosterse tradities en ook natuurreligieuze opvattingen en gebruiken kwamen op mijn weg. Dat alles heeft mijn voeling met de meer universele zingevingsgrond enorm verdiept en verrijkt.

Ik zelf ‘drink’ dus als het ware uit een Levensstroom welke door diverse inspiratiebronnen wordt gevoed. Dat is goed te merken in mijn bijzondere dienstverlening en wordt als verademend ervaren door iedereen die een beroep op mij doet.

Voor meer informatie :

Website: http://www.practicumarcanum.nl
Tel: 0313-795086