Kevin en Sandra Chant

Het moest hun dag grote worden en het is dan ook hun grote dag geworden!
Kevin en Sandra Chant uit Zoetermeer hadden het helemaal voor elkaar; op 29 juli was het eindelijk zover!
We zijn bij Sandra thuis begonnen. De visagiste en hairstyliste waren al druk bezig om Sandra om te toveren in een super mooie bruid.

Wilma bleef bij Sandra en ik ging in het Golden Tulip hotel bij Kevin een fotoserie maken.

Niet alleen Kevin was daar aanwezig; ook zo’n 30 familie en vrienden waren speciaal voor deze gelegenheid uit Engeland overgekomen.

Het was in het hotel een gezellige boel; een kleine bijkomstigheid was dat verschillende gasten het niet konden nalaten om Kevin nog wat nerveuzer te maken, dan hij al was.
Kevin had een ouderwetse Volkswagen bus ( de sigaar) geregeld en daar ging hij zijn Sandra mee ophalen. Dennis van Egmond was de chauffeur.
Bij aankomst dacht Kevin dat Sandra de deur zou openmaken. Niet dus, mama van Sandra deed open en begroette haar schoonzoon hartstochtelijk.

Sandra stond in de kamer Kevin op te wachten en bij het aanbieden van het bruidsboeket, op zijn knietjes, werd er menig traantje weggepinkt.
De locatie opnamen hebben we gemaakt in de Binnentuin van Bleiswijk en dat is een mooie serie foto’s geworden.
Maar er moest ook nog getrouwd worden en trouwceremonie werd gehouden in de mooie trouwlocatie “Hofstede” in Zoetermeer.

Omdat er veel vrienden en familie uit Engeland bij de ceremonie aanwezig waren, werd de ceremonie voor een groot deel in het Engels gevoerd.
Ja zeggen moest wel in het Nederlands gebeuren; Kevin had daar geen enkele moeite mee.
Na de ceremonie werden de zeven bruidsduiven losgelaten en de speech van onze duivenpresentatrice werd in Nederlands als in het Engels gedaan; iedereen genoot zichtbaar!
Ook de groepsfoto’s mochten niet ontbreken en daarna volgde de champagne toast en in de tuin van de “Hofstede” werd op typisch gezellige Engelse wijze de receptie voortgezet.

Bij afloop van de receptie begon het, ook weer typisch Engels , flink te regenen. Iedereen vluchtte naar binnen en daar werd receptie nog even voortgezet.
Daarna volgde een feestelijk diner, dat door uitbaatster Yvonne Hofstad perfect georganiseerd was.

Kevin en Sandra, van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie heel veel geluk en voorspoed!

It was supposed to be their big day and it sure was!
Kevin and Sandra Chant from Zoetermeer had it at all for each other; on July 29, was finally come!
We started at Sandra at home. The make-up artist and beauty therapist were already busy to make Sandra into a super beautiful bride.

Wilma stayed with Sandra and I went at the Golden Tulip hotel in Kevin a photo series.

Not only Kevin was at the hotel; so were about 30 family members and friends who were brought over from England especially for this occasion.

It was cozy in the hotel; a small side-effect was that several guests couldn’t fail to make jokes with Kevin, so he became more nervous than he already was.
Kevin had arranged an old-fashioned Volkswagen bus (the cigar) to pick up his Sandra with. Dennis van Egmond was the driver.
Upon arrival Kevin thought that Sandra would unlock the door. Not so, Sandra’s mother opened the door and greeted her son-in-law passionately.

Sandra was in the room waiting for Kevin and for offering the bride’s bouquet, on his knees, many tears were wiped away.
The location photo’s are made in the courtyard of Bleiswijk that has become a very beautiful series of photos.
But there must also be married. The wedding ceremony was held in the beautiful wedding location “Hofstede” in Zoetermeer.

Because there were lots of friends and family from England the ceremony was held in the English language.
After the ceremony seven pigeons were unleashed and the speech from the pigeon presenter was done in Dutch and English; everyone enjoyed this nice moment!
After the making of several group photo series, followed by champagne in the garden of the “Hofstede” where a typical cozy English way the reception continued.

At the end of the reception, typical English, it began to rain. Everyone fled inside and where the reception continued.
This was followed by a celebratory dinner, that by manageress Yvonne Hofstad was perfectly organized.

Kevin and Sandra, congratulations with your marriage. ! We wish you a lot of luck and prosperity!

[envira-gallery slug="kevin-en-sandra-chant"]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.